Skip to Main Content
CWRU Links

School of
Medicine

Radiation Oncology

Current Physics Residents

Current Physics Residents

Jessica Muenkel, MS

‌Gregory Warrell, PhD

Zhengzheng Xu, PhD

  • 2nd Year Resident
  • Hometown: Hangzhou, China/ Chiba, Japan
  • Graduate School: Duke University; PhD: SUNY at Buffalo
  • Email: Zhengzheng.Xu@UHHospitals.org