Students

M2s

Sriya Donthi headshot

Sriya Donthi

Email: skd47@case.edu


Samuel Doty headshot

Samuel Doty

Email: sxd762@case.edu


Shannon Fang headshot

Shannon Fang

Email: syf4@case.edu


Hannah Hetzel-Ebben headshot

Hannah Hetzel-Ebben

Email: hlh68@case.edu


Honore Lachenauer headshot

Honore Lachenauer

Email: hal31@case.edu


Devika Nandwana

Devika Nandwana

Email: dxn152@case.edu


Asha Ravichandran headshot

Asha Ravichandran

Email: ajr183@case.edu


Nicholas Sauder headshot

Nicholas Sauder

Email: nxs641@case.edu


Sailakshmi Senthil Kumar headshot

Sailakshmi Senthil Kumar

Email: sxs1704@case.edu


Akshatha Silas headshot

Akshatha Silas

Email: axs1406@case.edu


M3s

Laura Burns  headshot

Laura Burns

Email: lcb72@case.edu


Audrey DeLong headshot

Audrey DeLong

Email: aed111@case.edu


Olivia Dhaliwal headshot

Olivia Dhaliwal

Email: omd6@case.edu


Meredith Fischer headshot

Meredith Fischer

Email: mdf76@case.edu


Isabel Ho headshot

Isabel Ho

Email: iwh9@case.edu


Kathleen Mulligan headshot

Kathleen Mulligan

Email: kmm334@case.edu


Sarah Park

Email: sxp716@case.edu


Soham Shah headshot

Soham Shah

Email: sss295@case.edu


M4s

Trenley Anderson headshot

Trenley Anderson

Email: tma54@case.edu


Isabelle Carter headshot

Isabelle Carter

Email: ivc3@case.edu


Amelia Clarke headshot

Amelia Clarke

Email: aac90@case.edu


Emma Close headshot

Emma Close

Email: ecc104@case.edu


Nathaniel Davis hadshot

Nathaniel Davis

Email: ned30@case.edu


Christina Kerner headshot

Christina Kerner

Email: cmk218@case.edu


Garrett Weskamp headshot

Garrett Weskamp

Email: gjw36@case.edu


Kevin Zhai headshot

Kevin Zhai

Email: klz28@case.edu