MS Students

Name E-mail PI Department
Ball,Stuart R stuart.ball@case.edu - Biochemistry
Belardo,Alexandra Marie alexandra.belardo@case.edu Tae Hun Kim Biochemistry
Betts,Jenell Marie jenell.betts@case.edu Hua Lou Genetics
Cui,Shouqing shouqing.cui@case.edu Derek Taylor Pharmacology
Geng,Yinglun yinglun.geng@case.edu David Lodowski Nutrition
Jia,Yunbo yunbo.jia@case.edu Kaixiang Cao Biochemistry
Jin,Xiaowen xiaowen.jin2@case.edu Hung-Ying Kao Biochemistry
Lei,Shihong shihong.lei@case.edu Jordan Winter UH
Lin,Hebei hebei.lin@case.edu Bingcheng Wang Metro
Liu,Zhenghao zhenghao.liu2@case.edu Hung-Ying Kao Biochemistry
Qiu,Anqi anqi.qiu@case.edu Boaz Tirosh Biochemistry
Richardson,Nadia Grace nadia.richardson@case.edu Joseph Luna Biochemistry
Rose,Marissa Beverly marissa.rose@case.edu Susann Brady-Kalnay Mol Bio/Micro
Shen,Chou chou.shen@case.edu Johannes von Lintig Pharmacology
Shen,Yanqiu yanqiu.shen@case.edu Drew Adams Genetics
Siedlarz,Benjamin John benjamin.siedlarz@case.edu Bill Schiemann Biochemistry
Song,Seonghwan seonghwan.song@case.edu Joseph Luna Biochemistry
Webster,Kyle H kyle.h.webster@case.edu Xiao Li Biochemistry
Wei,Xiangzhen xiangzhen.wei@case.edu Christopher McFarland Genetics
Wu,Yijia yijia.wu@case.edu Alexa Woo Pathology
You,Ya Chun yachun.you@case.edu Jae Jung Cleveland Clinic
Zhang,Yiwen yiwen.zhang9@case.edu Catherine Collins Neurosciences
Zhou,Chuhan chuhan.zhou2@case.edu Youwei Zhang Pharmacology